מקרא לשתי הטבלאות: ‭.1‬ כלל היצירות. ‭.2‬ מספר היצירות העוסקות בהוויה הארץ־ישראלית. ‭.3‬ חלקיות היצירות הארץ-ישראליות במכלול היצירות. ‭.4‬ מספר היצירות הארץ־ישראליות שבהן מופיעים ילדים. ‭.5‬ חלקיותן של היצירות הארץ־ישראליות שבהן מופיעים ילדים. הערות: ‭.1‬ רשימת היצירות כוללת שירים ופרווה. ‭.2‬ היצירות האמורות להילמד מתוך הסילבוס סווגו לשתי קבוצות. קבוצה אחת היתה של היצירות המומלצות וקבוצה שנייה היתה של יצירות לבחירה. בכל אחת מהן היה סיווג משני של יצירות שהן חובה ושל יצירות שהן רשות.

מקרא לשתי הטבלאות: ‭.1‬ כלל היצירות. ‭.2‬ מספר היצירות העוסקות בהוויה הארץ־ישראלית. ‭.3‬ חלקיות היצירות הארץ-ישראליות במכלול היצירות. ‭.4‬ מספר היצירות הארץ־ישראליות שבהן מופיעים ילדים. ‭.5‬ חלקיותן של היצירות הארץ־ישראליות שבהן מופיעים ילדים. הערות: ‭.1‬ רשימת היצירות כוללת שירים ופרווה. ‭.2‬ היצירות האמורות להילמד מתוך הסילבוס סווגו לשתי קבוצות. קבוצה אחת היתה של היצירות המומלצות וקבוצה שנייה היתה של יצירות לבחירה. בכל אחת מהן היה סיווג משני של יצירות שהן חובה ושל יצירות שהן רשות.

הערות : . 1 רשימת היצירות כוללת שירים ופרווה . . 2 היצירות האמורות להילמד מתוך הסילבוס סווגו לשתי קבוצות . קבוצה אחת היתה של היצירות המומלצות וקבוצה שנייה היתה של יצירות לבחירה . בכל אחת מהן היה סיווג משני של יצירות שהן חובה ושל יצירות שהן רשות .  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב