'עודד ונורית לא גרים כאן' מקומו (הנפקד) של הילד הארץ־ישראלי בתוכנית הלימודים הממלכתית הראשונה

טלי תדמור שמעוני ' על יד הטרנספורמטור האפור שרגלו טבולה בשיח לנטנה אדיר ופורח , השיגני לפתע קול , יללת תן משוועת מר וצורחת שהפנתה אותי מיד לאחורי , ואז ראיתי את יואל חברי מרחוק עומד ערום ומניף כנגדי בבגדיו בצהלת שמחה ושואג ; חזור ! בסדר ' ! - ( ס' יזהר , 'רחיצה בברכה '( ' שורות אלו , המתארות הווי ילדות ארץ ישראלי , נכללו בתוכנית הלימודים הממלכתית בספרות לכיתה ו' לשנת תשט"ו . ואולם , תיאורים דומים לאלה לא רווחו באנתולוגיות שנלמדו באותה עת בבית הספר הממלכתי . תוכנית הלימודים הממלכתית של שנות החמישים והשישים היתה ענייה ביצירות שבמרכזן גיבור ספרותי בדמות ילד ארץ ישראלי דובר עברית , הסובל מהחום בימי תמוז הלוהטים ומחפש מפלט בברכות ההשקיה בפרדסים של ארץ ישראל המנדטורית . נוכחותם הזעומה של תיאורים מעין אלה בתוכנית הלימודים הלאומית של אותה עת מעוררת תמיהה , שהרי האידאולוגיה הציונית חלמה על דור חדש ובריא שייוולד במולדת המתחדשת . הילד היהודי שנולד בארץ ישראל אמור היה להיות האב טיפוס הנכסף של 'האדם העברי החדש . ' יתרה מזו , ילדים ילידי הארץ לא היו רק פרי דמיונה של הספרות היפה אלא היו קיימים למעשה ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב