מתוך חוברת סיכום פגישת תנועת הנוער הגרמנית במייסנר, 3 ו 9 ו