סוגיות אישיות ולאומיות בזהות הנוער היהודי החילוני בארץ־ישראל בשנות העשרים והשלושים כפי שהן משתקפות בעיתוני הגימנסיות העבריות העירוניות

יובל דרור מבוא : מטרות המחקר על רקע המחקר הקיים העוסק בחינוך הישראלי מן הראוי שיחקור כל סוגיה שהוא דן בה לכל הפחות בתקופה המעצבת של הבית הלאומי בתקופת המנדט הבריטי , ( 1948-1918 ) ולעתים אף את שורשיה בשלהי התקופה העות'מנית , בראשית הציונות . למאמר שתי מטרות משלימות , תוכנית ומתודולוגיה , הקשורות בהנחת יסוד זו , והן : לחקור סוגיות אישיות ולאומיות בזהות הנוער היהודי החילוני בארץ ישראל בשנות העשרים והשלושים ; ולהציע מקור היסטורי שיתוסף למחקרי הזהות של 'דור בארץ' היישובי מזה ושל הנוער היהודי במדינת ישראל מזה , הדנים בסוגיות אלו רק ממלחמת ששת הימים ואילך . המטרה התוכנית היא שרטוט מספר סוגיות אישיות ולאומיות בזהות הנוער דאז , על פי עיתוני הגימנסיות העבריות בארץ ישראל בשנות העשרים והשלושים , שמהוות חלקים ( לעתים סותרים ) מזהותו האישית והקבוצתית של הנוער היהודי העירוני דאז . נקטתי במאמר את המונח הממעיט 'סוגיות בזהות' ולא את המונח המורכב 'זהות . ' שלומית לוי מציינת שחוקרים שונים בספרות הפסיכואנליטית והפסיכולוגית 'מתייחסים להיבטים שונים של המושג [ זהות , י"ד , [ [ ו ] אי לכך זכה המושג להגדרות רב...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב