תוואי גבול השיפוט המוניציפלי בשנים ‭1940-1934‬ (מסומנות השכונות שסופחו ב־‭<1940‬