סוגיה ציונית כפרשה אמריקנית הצעות ההחלטה הפרו־ציוניות בשנים 1945-1944

זהר שגב א . הפעילות הציונית בזירה האמריקנית בשנת 1944 בשלהי שנת 1945 אישרו שני בתי הקונגרס של ארצות הברית הצעת החלטה פרו ציונית משותפת . ההצבעה בסנאט ב 17 בדצמבר וההצבעה בבית הנבחרים ב 19 בחודש סימנו את סיומו של מהלך פוליטי מורכב שנמשך שנתיים : ראשיתו היתה לקראת סוף כהונתו של הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט ואחריתו בתחילת כהונתו של הנשיא הארי טרומן . זה היה אחד המהלכים הפוליטיים המרכזיים שעיצבו את המפה הפוליטית של הציונות האמריקנית והגדירו את מערכת היחסים שלה עם הממשל האמריקני . תחילתו של המהלך היתה ב 8 באוגוסט 1943 עם בחירתו של אבא הילל סילבר ליושב ראש מועצת החירום הציונית באמריקה ( American Zionist Emergency Council ) ( להלן : מועצת החירום , ( במשותף עם סטפן וייז . סילבר היה רב רפורמי ומנהיג ציוני שבסים כוחו היה קהילתו הרפורמית בקליבלנד והמגבית הציונית שבראשה עמד משנת . 1938 וייז , גם הוא רב רפורמי , נשיא הסתדרות ציוני אמריקה לשעבר , היה פעיל במפלגה הדמוקרטית ומקורב מאוד לנשיא רוזוולט . למרות שנבחר ליושב ראש משותף עם סטפן וייז , היה * מאמר זה מבוסס בחלקו על פרק בעבודת הדוקטור שלי : ז...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב