המאבק שנשכח ישראל, מצרים וחופש השיט בתעלת סואץ 1967-1957

איתן ברק א . הקדמה ככלל , העשור השני לעצמאות ישראל - מסגרת הזמן התוחמת מאמר זה - נחשב בהיסטוריוגרפיה הישראלית לתקופה שקטה ביחסי ישראל-ערב , חרף תקריות אש שכיחות בגבול ישראל-סוריה . שתי המלחמות שתחמו את העשור הזה קשורות לשתי מלחמות אחרות : מלחמת סיני תוחמת את הרצף של מלחמת העצמאות , ומלחמת ששת הימים מתחילה את הרצף של מלחמת ההתשה-מלחמת יום הכיפורים . על תקופה זו שבין המלחמות התהוותה ' לקונה' בהיסטוריוגרפיה הישראלית בגלל סיבות שונות , ובהן תפיסת התקופה כתקופה רגועה יחסית , אך בעיקר משום שהחומר הארכיוני מן העשור הזה נחשף לציבור רק בשנים האחרונות . לקונה זו , נדגיש , חריפה במיוחד בהקשר של יחסי ישראל-מצרים בגלל היעדר מחקר מקיף העוסק במגעים הדיפלומטיים והצבאיים ביניהן בשנים האלה . המתעניין במגעים אלו נאלץ להסתפק במספר מצומצם של מחקרים ממוקדי סוגיה , כגון המחקרים שנערכו בעשור האחרון על פרשת 'רותם' - שם הקוד שניתן להיערכות החירום בישראל לאחר כניסת צבא מצרי לסיני בפברואר 1960 והתפרםותו סמוך לגבולה . מטרתו של מאמר זה היא חשיפתה של סוגיה חשובה נוספת ביחסי ישראל-מצרים , אשר למעט אזכורים ספורים ( ול...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב