הוגים דתיים על המדינה החילונית

שלום רצבי מטרת הדברים שלהלן היא להציג מספר מודלים מחשבתיים בהגות הציונית הדתית , העוסקים בשאלת משמעותה הדתית של מדינת ישראל בכלל , ובשאלת הזיקה שבינה לבין הרעיון המשיחי בפרט . חשיבותם של מודלים אלו חורגת מתחומיה של ההגות , שכן הם מציבים דרכי התבוננות ופרשנות שונות הן של ההיסטוריה הן של המציאות העכשווית . כך , לדוגמה , כפי שאראה להלן , הבנת הציונות ומשמעותה של מדינת ישראל ברוח תפיסתו המשיחית מיסטית של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ( הראי"ה קוק < פירושה מניה וביה מיקום סיבותיה ומגמותיה של ההיסטוריה מעבר להיסטוריה גופא . ההיסטוריה נתפסת על פי גישה זו כביטוי חיצוני לתהליכים פנימיים וסטיכיים שזירת התרחשותם היא מבנה העומק של המציאות , קרי : האלוהות גופא . כפועל יוצא מכך נזקק המעשה הפרשני לקני מידה שמעבר להישג ידה של התבונה . אין ספק שלגישה זו יש אימפליקציות חינוכיות ופוליטיות קונקרטיות ביותר , באשר היא מפקידה את ההבנה ההיסטורית האמיתית אצל אותם אישים שבידיהם מצויים בצורה זו אחרת המפתחות להבנת מגמותיה הטרנסצנדנטיות של ההיסטוריה . לעומת זאת , גישתו הרציונלית של הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עזיא...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב