עיונים בתקומת ישראל

המאסף עיונים בתקומת ישראל יוצא לאור אחת לשכה בידי המרכז למורשת בן גוריון . המאסף מיועד להגיש לקורא מחקרים ועיונים שעניינם ; התהליך הממושך , המורכב ורב הפנים שהביא לתקומת מדינת ישראל ; בעיות הביטחון של המדינה והתמודדותה עמהן , בעיקר בשנותיה הראשונות ; העלייה וקליטתה בשנים הראשונות למדינה ; מדיניות החוץ והפנים של ישראל וחייה הכלכליים , החברתיים והתרבותיים , כולל היחסים עם הציבור הערבי בתוך המדינה , וכן היחסים ההדדיים בין המדינה ליהודי התפוצות , במאסף משתתפים חברי סגל של מוסדות אקדמיים בארץ ובחוץ לארץ וחוקרים והוגים עצמאיים . עיונים בתקומת ישראל מאסף לבעיות הציונות , היישוב ומדינת ישראל מאסף זה יוצא לאור בסיוע יד דוד בן גוריון המערכת : המרכז למורשת בן גוריון , ת " ד , 39 קריית שדה בוקר , מיקוד 84990 טל' , ( 08 ) 6596936 , ( 08 ) 6596940 פקס ( 08 ) 6596939 דואר אלקטרוני : ginossar @ bgumail . bgu . ac . il ; abareli @ bgumail . bgu . ac . il כתובתנו באינטרנט : http : // www . bgu . ac . il / Ben-Gurion / center . htm מאמרים יש להגיש בשני עותקים במעבד תמלילים ובתקליטון . את ההערות , מראי המ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב