הקמת אש"ף - מאי 1964

אריה בועז מבוא : הרקע המדיני להקמת אש"ף י בסוף שנות החמישים הוטלה לחלל העולם הערבי סיסמת 'הישות הפלסטינית' ( אל כיאן אל פלסטיני . ( הרעיון הבסיסי היה לארגן פוליטית את כל הערבים הפלסטינים , כך שיהפכו , לפחות להלכה גורם עצמאי שיטען לזכות על האדמות הפלסטיניות וימלא תפקיד אקטיבי ב'כיבוש פלסטין . ' מראשית שנות השישים הפכה 'הישות הפלסטינית' לנושא עיקרי ביריבות הבינערבית ובמערכת היחסים שבין מצרים לעיראק ולירדן . מצרים ועיראק התחרו ביניהן בהצעות לארגון הפלסטינים , כסוגיה במאבק ביניהן בעולם הערבי , ושתיהן גם יחד עשו בסיסמת 'הישות הפלסטינית' 2 שימוש כדי לנגח את ירדן . הקונסטלציה בעולם הערבי בסוף שנות החמישים ובראשית שנות השישים , ובעיקר הרצון המצרי להתבלט כגורם מוביל בקידום הנושא הפלסטיני , יצרו מצב שבו למצרים ולמדינות אחרות היה עניין לטפח רעיונות הקשורים להחייאת 'הישות הפלסטינית ' . ' . 1 המאמר לקוח מתוך עבודת גמר שכתבתי לקראת תואר מוסמך באוניברסיטת תל אביב . נושא העבודה הוא 'ביוגרפיה פוליטית של אוומד שוקירי . ' בכתיבת המאמר כוונתי היתה להאיר את הסוגיה החשובה של הקמת אש"ף , בראש ובראשונה מן הז...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב