מצבת קברו של מוג'יר א-דין ליד קבר מרים חמצבח חוקמח בתקופת שלטון ירדן