נספח: ירושלים בתאורו של מוג'יר א־דין

מבוא : מוגייו א-דין ותרומתו להכרת ירושלים בימי-הביניים חיבורו החשוב ורחב היריעה של השופט הירושלמי מוג'יר א-דין "תולדות ירושלים וחברון , * " מהווה תרומה חשובה מאין כמוה להכרת ירושלים וארץישראל בשלהי המאה . 15-ה החיבור נכתב בשנים , 1496-1495 והוא מבוסס על עבודה רבת היקף של המחבר על תולדות ירושלים שנתפרסמה עוד קודם לכן . התקופות הקדומות בספרו מסתמכות בעיקר על מוקדסי , עם תוספות ביוגרפיות משלו . בכתבי מוג'יר א-דין מובאות מסורות רבות , אגדות ואמונות , שרווחו בתקופתו . יותר מכל חשובה תרומתו להכרת הטופוגראפיה של ירושלים בתקופתו , המוסדות שפעלו בה , בנייניה המרכזיים , רחובותיה , שווקיה ומרחצאותיה . עם כל חשיבות כתביו , לא תמיד הם מצטיינים במקוריות ולא אחת מובאים הדברים מכלי שני . עם זאת , התחקה מוג'יר א-דין אחר תעודות ( כתובות או חקוקות באבן , ( בחן הוא משתמש לא אחת להמחשת דבריו . עיקר הספר , כפי שמעיד הכותב בעצמו בראשית דבריו , הוא בריכוז הרב של החומר מתקופות קדומות ומאוחדות , הנותן בידינו תמונה מגוונת ועשירה מאין כמוה , על מהותה ומקורות קדושתה של ירושלים ( וארץ-ישראל ) בימי הביניים . מוג'יר ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל