ירמוך (קרב הירמוך)

בלאד'רי ... : ( 869 ) חרקליוס גייס נוצרים רבים מסוריה , מאלג'זירח ומארמניה שמספרם הגיע 200 , 000-ל לערך . בראש הצבא הוא העמיד מישהו מאנשיו המוסלמים , שמספרם חיח , 80 , 000 שנערכו נגדם ונלחמו מלחמה קשה ועקשת . לאחר שנודע להרקליוס על גודל המפלח שהנחילו המוסלמים לצבאו , הוא נמלט מאנטיוכיה לקונסטנטינופול ... קרב הירמוך חיח בשנת . 636 יעקובי : ( 891 ) לאחר שאסף את צבאו , חנה אבו עוביידח בירמוך ... הוא מינה את ח'אלד בן אלווליד לעמוד בראש כוח החלוץ שלו . הלה תקף את הכופרים ... בקרב עז . אחר כך הצטרפו אליו כוחותיו של אבו עוביידח . חיה זח קרב בעל חשיבות מכרעת . נוצרים רבים נפלו במלחמה זו והאל נתן את חנצחון בידי המוסלמים ( שנת . ( 636 הירמוך ... הנמצא בקצה חע'ור , מתנקז לירדן ... בירמוך התחולל קרב בין המוסלמים לנוצרים בימי אבו בכר ..  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל