קרני חיטין

יאקות : ( 1225 ) צלאח א-דין ערך כאן 1187-ב קרב גדול נגד הצלבנים , והנחיל להם מפלה כבדה , שאיפשרה לו לכבוש את מישור החוף . הוא חרג את ארנאט = ) רינו משאטיון ) שליט כרך ושובל . הדבר חיח במקום הנקרא חיטין , בין טבריה לעכו , במרחק 2-כ פרסאות מטבריה , סמוך למבצר הנקרא ח'יארח , במקום שנמצא קבר שועיב . אבן אלאת'יר : ( 1232 ) בראותם באופן ברור , שהאמצעי היחיד שנותר להם להימלט ממוות הוא לגלות אומץ , ערכו הצלבנים קרב עז , אך לא עלה בידם להדוף את המוסלמים מעמדותיהם על אף יתרונם המספרי . יתרה מזו , לאחר כל התקפה , שבו הצלבנים למחנותיחס לאחר שסבלו אבידות כבדות . המוסלמים הקיפו אותם מכל הצדדים ואילצום להתרכז על אחת הגבעות בחיטין , במקום שניסו להקים את אוהליהם ולהתחפר . אך הם הותקפו מכל הצדדים והדבר נמנע מחם . אפילו לא עלה בידם להקים את אוהל המלך . המוסלמים אף שבו מידם את הצלב הגדול שלדברי הצלבנים היה משובץ בו חלק מה"צלב האמיתי" שעליו ניצלב ישו . אובדן צלב זח נחשב בטיניהם כאסון הגדול ביותר , והם חיו משוכנעים עתה , שיובסו במערכה וכי המוסלמים יערכו בחם טבח . ואמנם מספר ההרוגים וחשבויים בקרב הפרשים וחיל...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל