א-סאהירה

נאצר חיסרו : ( 1047 ) מאחורי מסגד אלאקצא בחר חבית ישנו עמק מישורי רחב ידיים שנקרא א-סהירח . ואומרים שזח יחיח המקום לבני כל אומות העולם שבו יקומו המתים לתחיה . משום כך מגיעים לכאן אנשים מכל רחבי תבל , כדי לגור ולמות כאן . שכן ביום תחיית המתים , מובטח לחם שיחיו בארץ הקדושה . אדוני אלוהי כל ארץ , חננו שוטחים את תחינתנו לפניך ומבקשים מחילח ורחמים על עבדיך , כשיגיע חיום הגורלי . יאקות ... : ( 1225 ) א-סהירח הוא מקום חתחיח . זוחי אדמה לבנה במקום שלא נטפה טיפת דם מעולם .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל