ג'וב יוסוף

יאקות : ( 1225 ) זהו בור יוסף , למקום שחוא הושלך על-ידי אחיו . הוא נזכר על-ידי ה' בספר הספרים . הוא נמצא בחבל הירדן הגדול , בין הבניאס לטבריה , במרחק 12 מילין מזו האחרונה ... בור שאליו הושלך יוסף נמצא באזור הירדן ... במרחק 12 מילין מטבריה . אומרים עם זאת שיעקב התגורר בשכם וכי הבור שאליו הושלך יוסף נמצא בין סנג'יל ... לשכם . אבן בטוטה : ( 1335 ) עזבנו את טבריה כדי לבקר בבור שאליו הושלך יוסף , שנמצא בחצר מסגד קטן שעליו בנויה זאוויה . הבור הוא עמוק ורחב . שתינו ממימיו , שהם מי גשמים . מפי שומר המקום למדנו שהמיס אף נובעים במקום זה .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל