סדום

יעקובי : ( 874 ) אברהם אמר ללוט ח' ברך אותנו ברכוש ובמקנח רב . התרחק אפוא מאתנו עד לערים סדום ועמורח . לאחר שהתיישב לוט בסדום ועמורח נלחם בו המלך המקומי וגזל את רכושו . אל-קאזוויני : ( 1283 ) סדום היא בירת אנשי לוט ... היתח זו הארץ חטובה ביותר של אלוהים והמשופעת ביותר במים , עצים חיטים ופירות . כיום היא מחווה אות ומופת לכל רואיה , והיא נקראת ארץ ציה . אין למצוא בה לא ירק ולא בעלי חיים . אדמתה שחורה ומכוסה אבנים , שלפי המסופר הומטרו משמיים . על כל האבנים חללו יש מעין חותם .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל