מדבר א-תיה

יעקובי : ( 874 ) בני ישראל האיצו במשה כדי לבוא לארץ הקודש . אז גילה ח' למשה , כי יאסר עליהם להכנס לארץ במשך ארבעים שנה . ומשום כך נותרו במדבר א-תיח . אדויסי : ( 1154 ) א-תיה הוא המקום שבו בני ישראל נדדו במשך ארבעים שנה , מבלי שבאו לעיר כלשהי ומבלי שהתגוררו בבית , מבלי שהחליפו את בגדיהם ומבלי שמישהו מביניהם גדל . אורכה של ארץ זו הנקראת א-תיה כשישה ימי הליכה . יאלןות ... : ( 1225 ) זוהי ארץ בין אילת ומצרים וימת קולזום והר א-שראת . גודלה לפי המסופר 40 x 40 פרסות . מרבית ארץ א-תיח היא חולית , להוציא מקומות אחדים . ניתן למצוא בה עצי דקל ומספר בורות מים שופעים . היא גובלת בצד אחד עם א-ג'יפאר ובצד אחר עם הר סיני . השלישי עם אדמת ארץ-ישראל והרביעי עם המדבר שמעבר לארץ המעובדת במצרים . עד לאל קולזום . אומרים שמקרב בני ישראל שנדדו בו לא חיה אפילו אחד שגילו היה למטח מעשרים שנח . חם מתו כולם בגיל ארבעים . אף אחד מאלו שנדדו עם משח לא נותר בחיים . מלבד יהושע בן נון וכלב בן יפונה ורק צאצאיהם יצאו משם . אל"קאזחיני ... : ( 1283 ) לאחר שנדדו במשך כל חיום , חם חזרו תמיד לנקודה שממנה יצאו . מזונם חית מן וצ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל