סיני (כנסיית סט. קתרינה, דיר א-טור)

יעקובי : ( 874 ) כנסיית א-טור נמצאת על פסגת הר סיני . זה ההר שבו נגה האור עם קולות וברקים על משח . המנזר נמצא במקום הגבוה ביותר בהר . הוא בנוי באבנים שחורות . לחומה שלושה שערי ברזל . מצד מערב שער נאה , ולפניו אבן שניתן להרימה . אם אורח בלתי קרוא מגיע למקום , מפילים אבן זו הסוגרת עליו באופן הרמטי ומסתירה באופן מוחלט את השער . בתוך המנזר מקור מים ומבחוץ ישנו מקור נוסף . הנוצרים טוענים שבמקום דולקת מחדש אש התמיד שהיתה בבית המקדש ובאש זו מדליקים בכל ערב את המנורות ; לאש צבע לבן וחומה נמוך ואינו שורף דבר , אך היא מתחזקת בעת שמדליקים את המנורות . אבן באטריק : ( 939 ) סט . סאבא מת בגיל . 94 בהיותם מודעים לכוונותיו הצרופות של הקיסר יוסטיניאנוס ולרצונו להקים כנסיה ומנזר , פנו אליו הנזירים בסיני ושטחו בפניו את בקשותיהם נגד הערבים בני ישמעאל שהתנכלו להם , אכלו את מזונם ונטלו את רכושם . חדרו לתאיהם ולכנסייתם ואכלו מלחם הקודש . "מה רצונכם " ? שאלם יוסטיניאנוס . "אנו מבקשים ממך הקיסר , להקים עבורנו מנזר שם נוכל למצוא מסתור . " למעשה לא היה לפני כן מקום במנזר , שם יכלו הנזירים להתכנס , שכן הם היו עדי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל