קברי קדושים בסביבות לוד ורמלה

מוג'יר א-דץ : ( 1 * 96 ) מזרחה מלוד עומד משהד ואומרים כי הוא קברו של אבו מוחמד עבד א רחמן בן עוף , מחברי חנביא . חוא נפטר באל מדינה ונקבר באלבקיע ליד מסגד הנביא , אך על תושבי האזור מקובל שהוא קבור במשהד שליד לוד . מערבית לרמלה , בקרבת חים , נמצא עוד משחד אחד . אומרים כי המצבה שבתוכו שייכת לאדוננו ראובן בן יעקב ( נבי רובין . ( המקום משמש מוקד עליה לרגל בכל שנה במועד קבוע , עולים אליו אנשים מרמלה , מעזה וממקומות אחרים , שוהים לידו מספר ימים ומוציאים כספים רבים . קוראים שם בקוראן המפואר וגם את סיפור לידת הנביא . בונה המשהד הוא אדוננו השיח' שהאב א-דין בן רסלאן .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל