חלחול (קבר יונה הנביא)

יאקות : ( 1225 ) זהו כפר בין ירושלים לקבר אברהם בחברון . במקום נמצא קברו של יוניס ... אל עומרי : ( 1347 ) קברו של יוניס נמצא בחלחול , משמאלו של מי שבא מירושלים לחברון . עולי הרגל פוקדים את המקום , הקבר מקורה בכיפה ובמקום ישנו שומר הקבר . ביקרתי בקבר זח מספר פעמים , לאחרונה . 1345-ב מוג'יר א-דין : ( 1496 ) קברו של יוניס נמצא בכפר סמוך לחברון . מעל לקבר ישנו מסגד עם צריח , שהוקם על-ידי אלמלכ אל מועטים עיסא , בשנת . 1226 הקבר הפך מפורסם ואנשים נוהגים לפקוד אותו .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל