הר ההר (טור הארון)

אל מסעודי : ( 943 ) קברו , הנערץ נמצא במערה עתיקת יומין , שבה שומעים בלילות מסוימים רעש גדול , הגורם לחיל ורעדה . אומרים שהגופה אינה קבורה למעשה , אלא מונחת בפשטות במקום מסוים במערה . למקום היסטוריה מופלאה משלו . הדבר התרחש שבעה חודשים לאחר מותו של משח . אחרון חיה בן למעלה 120-מ שנה . יאקית : ( 1225 ) זהו הר גבוה ... במקום נמצא קבר אחרון . המקום נבנה על ידי אחיו , אך אין הוא נראה . בנ > ישראל האשימו את משה בהריגתו . חם צעקו לה , ' שהראה להם את הקבר בחלל , על פסגת הר זח . אחר כך הארון נעלם . כך מספרים היהודים . משום כך נקרא המקום הר אחרון . חיבור מאוחר של יאקות : זהו שמו הפרטי של הר גבוה , הנשלט מדרומו על-ידי ירושלים . על פסגתו מצוי לפי המסופר קברו של אהרון אחי משה .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל