עוורתא

יאקוונ : ( 1225 ) מקור השם הוא עברי כנראה . זוהי עיר קטנה בסביבות שכם , במקום שמצוי קברו של אל עוזיר , בתוך מערה , כמו גם קברו של יהושע בן נון ומופדל דודו של אהרון . במקום קבורים לפי המסופר שישים נביאים . נבולסי : ( 1730 ) הגענו לעוורתה ונכנסנו למסגד , במקום שמצויה מערה שבה לפי המסופר קבורים 40 מרטירים . ביקרנו ... קבוצת קדושים המכונים "אנשי עוורתה . " ... אל הרווי מספר בספר מסעו : עוורתח הינח כפר בדרך מירושלים לשכם . במקום נמצא קברו של יהושע בן נון ומופדל דודו של הארון = ) אהרן . ( אומרים שבמקום 70 נביאים . אלחנבלי מעיד בספרו יהושע בן נון נקבר בכפר חארס שבאזור שכם . אומרים שהוא קבור במערת שבח אגן מים גדול , הבנוי באבנים גדולות וגבוהות . ביקרנו גס את נביא ח' מופדל , שלו קבר הבנוי באבנים לבנות ענקיות . כן ביקרנו את נביא ה' אל-מנסור , הקבור במסגד עתיק יומין .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל