סבסטיה

יעקו : 1 י : ( 891 ) מלך בבל חרס את עיר עשרת חשבטיס - שומרון ( סבסטיה ) והגלה את תושביה לבבל . אחר כך הוא שלח אנשים ( השומרונים ) כדי ליישב עיר זו ... יאקות : ( 1225 ) בשומרון ... קבר זכריה ויחיה בן זכריה כמו גם קבוצת של קדושים ונביאים . היא נמצאת במחוז שכם . נבולסי : ( 1730 ) הגענו לכפר סבסטיה ונכנסנו לאותו מסגד , ששימש בעבר ככנסיה . מצאנו בנייה מרשימה החרבה ברובה . נכנסנו למערה שאליה מוליך גרם מדרגות . בקרקעיתה מקום מוקף בסבכה , שבו לפי המסופר נמצא ( קברו של ) יחיה בנו של זכריה .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל