יריחו

אלמק 7 ס » : ( 985 ) יריחו היא עיר הענקים . שם מצוי השער שדרכו העביר ה' את בני ישראל . ביריחו גדלים אינדיגו ועצי תמרים . שדותיה מושקים על-ידי מקורות המים . חומה מעיק ומצויים בה נחשים ועקרבים לרוב ופשפשים לאין ספור . תושביה הם כהי עור . מימיה חס הטובים ( ה"קלים ( " ביותר בכל רחבי המזרח . אדר * ס > : ( 1154 ) יריחו היא המקום המשובח ביותר בעמק הע'ור ... האינדיגו מצוי בה בשפע . התושבים קוראים לו כופר וצבעו נוטה לשחור . יאק 1 ת : ( 1225 ) יריחו היא מערי הענק ... בינה לבין ירושלים מפריד יום רכיבה על סוס בהרים , בדרן קשה . אל-קאזוויני ... : ( 1283 ) ביריחו תמרים , בננות וגידולי סוכר לרוב . [ מספר להלן שבני ישראל חששו להילחם ביריחו , שהיתח מבוצרת ומיושבת בענקים ... [ . אמרו בני ישראל למשה ! '' תלחמו אתה ואלוהיך , אנחנו נשאר כאן . ומשום כך הוא כלא אותם במדבר 40 שנה . דור המדבר מת , מלבד יהושע ... ח' חורה לבני ישראל לכבוש את יריחו , להשתטח בה אפיים ארצח ולומר 'חיטה' שפירושו ו אנו מבקשים מחילה על חטאינו . אך הס הימרו את פיו והוא מסרם בידי אויביהם שהרגו בהם באלפיהם . " ... מוג > ' ר א-דין : ( 1496...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל