"המסגד חלבן‭,"‬ קבר גבי צלארו וחמבנים הסמוכים (לפי פירוטי)