שכם והשומרונים

מחוץ לשכם ישנו הר , שם לפי המסופר סגד אדם הראשון . הר נוסף בסמוך , קשור לפי מסורת היהודים לסיפור העקדה ... היהודים סוגדים להר זה הנקרא גריזים והנזכר בתורה . השומרונים מכוונים לשם את פניהם בשעת התפילה . במקום מערה שממנה בוקע מקור מיס , המשמש מוקד עליה לרגל לשומרונים . משום כך מספרם רב בעיר הזאת . אל-קאזוויני : ( 1283 ) שכם היא עיר מפורסמת בארץ-ישראל . היא משתרעת בין שני הריס מאורכים ורוחבה מועט . בעיר נמצאים השומרונים שהם מעין כת יהודית . יהודים מסוימים טוענים . השומרונים הס המינים של דתנו . אלו הם הכופרים שהוצאו אל מחוץ הראווי : ( 1175 ) מחוץ לשכם ישנו מסגד ; ... כאן נמצא ההר שעליו לפי המסורת היהודית נבנה המזבח . לדבריהם הקורבן היה יצחק . היהודים מייחסים קדושה רבה להר זה , הנקרא גריזים והנזכר בתורה . השומרונים מכוונים אליו את פניהם בשעת התפילה . בשכם מקור מים הבוקע ממערה הנערצת עליהם והס מבקרים בה . בעיר חיים שומרונים רבים . יאקות : ( 1225 ) שכס היא עיר מפורסמת בארץ-ישראל . היא ממוקמת בין שני הרים ; צורתה מאורכת , אך אין היא ארוכה ביותר . יש בה שפע של מים , שכן היא נסמכת להר ואדמתה סלע...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל