נצרת

א-דימשקי : ( 1300 ) בין מחוזות צפת נמצאת גם נצרת , שהינה עיר עברית הנקראת שעיר , במקום שנתגלה ישו המשיח . המקום שבו בישר המלאך למרים ידוע , ומבקרים בו נוצרים ואחרים . נצרת נחשבת בעיני תושביה כערש הנצרות , מקום לידתה והורתה . הדבר התרחש בתקופת קונסטנטינוס . קלקשנדי : ( 1418 ) זהו כפר קטן ... במרחק 13 מילין מטבריה . ואומרים שהמשיח נולד שם . תושבי ירושלים מכחישים זאת וטוענים שהוא נולד בירושלים . ידוע שאמו נשאה אותו למצרים כשמלאו לו 12 שנים . הילד גר עמה בנצרת וזהו כיום מקור הקהילה הנוצרית . אל קאזוויני : ( 1283 ) נצרת היא כפר סמוך לטבריה . ואומרים שמקור חשם "נוצרים" הוא בנצרת . תושביה מדברים סרח במרים , שכן חם מאמינים שבתולה אינה יכולח ללדת מבלי שתנשא . אל הואווי : ( 1175 ) נצרת היא עיר שבה נמצא ביתה של מרים בת עמרם . היא חיה במקום זח ומכאן מקור חשם נוצרים ... יאקות : ( 1225 ) נצרת היא כפר המרוחק מטבריה כשלושה מילין . כאן מקום הולדתו של ישו בן מרים . הם טוענים שלא נודע עד עתה על בתולה שילדה ... תושבי ירושלים טוענים לעומתם שהמשיח נולד בבית-לחס , וכי יש סימנים ברורים לכך ; אך אמו לקחה אותו ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל