רפיח

יאקות : ( 1225 ) רפיח היא תחנה בדרך למצרים , אחרי א-דארום , בין אשקלון לרפיח שני ימי חליכח בכיוון מצרים . זוחי ראשיתה של ארץ החולות . רפיח חרבה עתה . מוהלבי מעיד , שרפיח היא עיר משגשגת . יש בח שוק , מסגד עס מינבר ואכסניה . בין תושביה גנבים ושודדים רבים , התוקפים את האנשים ונוטלים את רכושם . הכלבים שלחם טורדניים יותר מאשר בכל מקום אחר בארץ . במקום תחנת משטרה ובה חיילים אחדים . במרחק שלושה מילין בכיוון לעזה , לצידי חדרך , עצי שקמה רבים בעלי ענפים עבותים . במקום כאלף עצי שקמים , הנמשכים לאורך כשני מילין . ברפיח נפסקים חולות הג'יפאר , הנתיב הצפוני בסיני , מקנטרת של ימינו לאלעריש , והנוסעים מגיעים לקרקע מהודקת .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל