אילת (אילה)

אל בכרי : ( 1094 ) אילה היא עיר לחופי ים סוף במחצית חדרך בין מצרים לעזה ... היא נקראה אילה ע"ש אחת מבנות מדיין בת אברהם . יאקות ... : ( 1225 ) אומרים שהיא בגבולה הקיצוני של חיג'אז וראשיתה של סוריה . ... זוהי עיר קטנה ומאוכלסת , אך סביבתה כמעט שאינה מעובדת . זוהי עיר יהודית , שבה נאסר עליהם לעסוק בדיג ביום השבת . אך משום שהפרו הוראה זו , חס הפכו לקופים ולחזירים ... היא נקראת אילה ... ע"ש בתו של מדיין בן אברהם ... העיר נמצאת בין פוסטאט ומכה לחופי ים קולזום , בתחומי ארץ-ישראל ... אילת היא עיר חשובה השוכנת לחוף הים , ומקום מפגש של עולי הרגל המגיעים מפוסטאט ומסוריה . אל-קאזוויני : ( 1283 ) אילת היתח עיר חשובה בימי דוד . כיום נפגשים בה עולי הרגל המגיעים מסוריה ( ארץ-ישראל , ( עם אלו המגיעים ממצרים בדרך הים . זוהי העיר שנקראה על-ידי ה' "עיר הים . " תושביה היו יהודים שה' אסר עליהם לדוג דגים בשבת . הדגים , שהיו גדולים , לבנים ושמנים , נהגו להתקרב לחוף ביום השבת , בכמויות כה גדולות , עד כי לא ניתן היה לראות את פני המים . אך שלא ביום השבת הם לא באו . כך היה הדבר במשך זמן רב . לאחר מכן פיתח השטן א...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל