בית שאן

אלמקדסי : ( 985 ) בית שאן בנויח על גדות חנחר . גדלים בח עצי דקל רבים והיא משמשת כספק האורז של ארץ-ישראל ועבר חירדן . מצויים בח שפע של מים אך אין חם ערבים לחך . אדריטי : ( 1154 ) בית שאן חיא עיר קטנה ובח גדלים עצי דקל רבים וכן שומשום . כן מייצרים בח מחצלות , מצמח הגדל רק כאן . יאקות : ( 1225 ) בבית שאן מקור מים שלפי המסופר מקורו בגן עדן . מימיו אינם מלוחים . העיר מפורסמת בתמריח חרבים . ראיתיה פעמים רבות , אך לא מצאתי בח יותר משני עצים וגם אלו מסוג העושה פירות רק אחת לשנתיים ... העיר סובלת מחום מעיק , וממגיפות . תושביה הס שחומי עור ושערותיהם גזוזות בשל החום חרב . מחיבור מאוחר יותר של יאקות : ... העיר מוכת מגיפות ומימיה ואקלימה גרועים . היא מפורסמת בדקליח אך עברתי בח בשנת 1226 ולא מצאתי בח אלא שני עצים ללא פרי . אבו אל-פידאא : ( 1321 ) בית שאן חיא עיר קטנה ללא חומה . בה גנים , נחלים , ומעיינות . אחד מתנחלים חוצה את העיר . היא נמצאת 18 מילין מטבריה .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל