בית לחם

אבן בטריק : ( 939 ) הקיסר ( יוסטיניאנוס ) חורה ... להרוס את כנסיית המולד , שהיתח קטנה , ולהקים תחתח כנסיה אחרת , גדולה ויפה יותר , באופן שלא תהיה שניה לה בירושלים . כאשר הגיעו אנשיו של יוסטיניאנוס לירושלים חם הקימו בח בית חולים עבור עולי הרגל , וכן הקימו את "כנסיית חעליח" על הר הזיתים ( אלאונה , ( ושיקמו את הכנסיות שהוצתו על-ידי השומרונים . יתרה מזו , יוסטיניאנוס הורה להקים מנזרים רבים ולהחריב את כנסיית המולד ( הישנה ) בבית לחם , ובנח תחתה את הכנסיה הנראית במקום עד חיום . עם סיום בניין חכנסיה גער הקיסר יוסטיניאנוס בראש הבנאים ו "לקחת את הכסף לעצמך ... הקמת מבנה חסר חשיבות ; הקמת כנסיה חשוכה , לא בנית אותה על-פי תכניותי ולא עשית את מלאכתך נאמנה , " והוא הורה להתיז את ראשו . ... לאחר מכן הלך עומר לבקר בבית לחם . שעת התפילה הגיעה והוא ניגש למלא את חובתו בכנסיה , סמוך לאפסיס הדרומי , שהיה מעוטר בפסיפסים . עומר מסר לפטריארך מנשר מיוחד שבו הוא אוסר על המוסלמים להתפלל במקום אלא אם כן ביחידות , לקרוא לתפילה לשם אלא לשנות בה משהו . בימינו המוסלמים חפרו הוראה זו של עומר . הם עקרו את הפסיפסים מהא...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל