ירושלים

בלאךירי : ( 869 ) בשנת 637 הטיל אבו עוביידח מצור על ירושלים ... תושביה ביקשוהו לערוב לשלומם ולרכושם בתנאים דומים לאלו שנעשו עם ערי סוריה האחרות . זאת אומרת , לשלם את המיסים והמכסים ולזכות לאותו יחס כבני דתם , ובלבד שעומר עצמו יחתום על ההסכם . עומר חש מדמשק לירושלים וחתם על חוזה הכניעה עם תושביה בשנת . 638 אלאצטח'ר * : ( 951 ) ארץ-ישראל היא המקום הנעים ביותר בכל רחבי סוריה . העיר הגדולה ביותר היא רמלה ושניה לח כמובן ירושלים . העיר בנויה על הרים ועולים אליה מכל הכיוונים . כל מי שבא לארץ-ישראל נוחר אליה ... אין בה מקורות מים של ממש , למעט מים מעטים להשקיית השדות . היא חפוריה ביותר בכל ארץ-ישראל . אלמקדסי : ( 985 ) בין ערי הפרובינציה , אין שניה לירושלים בגודלה ... בירושלים לא חם מדי ולא קר מדי , והשלג יורד בה רק לעתים רחוקות . לשאלה על אקלימה של ירושלים עניתי : "אקלימה ממוזג , לא חום מעיק ולא קור עז ... "זהו סימן גן העדן . " בתיה בנויים מאבנים שאין שני לחן . אין דבר המצטיין בחוזקו כמו בנייניה , ולא דבר שלם יותר מאשר אנשיה , או דבר נעים יותר מאשר לחיות בה , או דבר נקי יותר משווקיח , או גדול...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל