ארץ־ישראל ואתריה בתיאורי עולי רגל מוסלמים

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל שנה עשירית / חוברת 59 אפריל / 1988 אייר תשמ"ח עיצוב והפקה : הוצאת אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים 1988 © כל הזכויות שמורות לתוצאת אריאל אין להעתיק מספר זח , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורח שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל