ביבליוגרפיה נבחרת

עבודות סמינריוניות ועבודות דוקטור אונגר רי , צפת במאורעות תרפ"ט . ( 1929 ) בית ברל 30 . 1992 עמ . ' אמבון רי , הרב שמואל הלר — מנהיג מקומי . החוג ללימודי ארץ ישראל אוניברסיטת חיפה 23 . 1995 עמ . ' ,-- גילגולו של בית — בית החולים של המסיון בצפת . החוג ללימודי ארץ ישראל אוניברסיטת חיפה 13 . 1997 עמי . בן חיים חי ומי שנקרמן , חדירתם והשפעתם של המי סיונרים הבריטים בצפת במאה הי"ט . החוג ללימודי ארץ ישראל אוניברסיטת חיפה 95 . 1993 עמי . בן פזי שי , צפת היהודית בשנים ; 1948-1947 קהילה במלחמה . עבודת מוסמך באוניברסיטה העברית בירושלים 85 . 2000 עמי . ויזנפלד ס / השפעת המסיתים הבריטים על התפתחות צפת , נצרת , טבריה וחיפה בשלהי התקופה העו ת'מאנית . המחלקה לגיאוגרפיה , האונירסיטה העברית 120 . 1985 עמי . מרוז רי , הגאולה בתורת הארי'י . עבודת דוקטור , ירו שלים , . 1988 מרום רי , קהילת צפת תרמ"ב-תרע"ז . ( 1917-1882 / 1 ) עבודת גמר לקבלת התואר מוסמך , החוג ללימודי ארץ ישראל , אוניברסיטת חיפה 350 . 1997 עמי . נוימן עי , מאבק היישוב היהודי להישרדותו , . 1918-1914 חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל