מסלולים קצרים נוספים

המסלולים המובאים בזאת נועדו לאפשר למטיילים לערוך סיורים קצרים ולהתוודע באחת עם הרובע וסביבתו . הסברים מפורטים ניתן למצוא ללא קושי בחוברת ( ראה תוכן עניינים . ( רוב המסלולים תומצתו מספרו של ישראל שלם ז"ל , "צפת — שישה סיורים / והועמדו לרשותנו באדיבות המשפחה . מרח' ירושלים לרובע היהודי ולבית אשת '' ם נתחיל את סיורנו בבניין המשטרה וכיכר הדווידקה < 1 > ונרד בגרם המדרגות הסמוך לעיריה לכיכר המגינים שבלב הרובע . < 2 > נפנה שמאלה לבית הכנסת האר"י האשכנזי < 3 > לא לפני שנראה משמאל שלט המציין את מקום מפקדת ה '' הגנה" לשעבר . מבית הכנסת נמשיך עד לסוף המדרגות שמאלה לתכנית בשם " לבנות ולהיבנות" . < 5 > נחזור משם לסימטת בית יוסף לבית הכנסת אבוהב , המפואר שבבתי הכנסת ברובע , ששוקם לאחרונה . < 6 > נפנה עתה שמאלה ( דרומה ) לדחי תרפ"ט כדי לבקר בבית הכנסת קארו < 7 > ואחר כך לבית אשת '' ם , שמילא תפקיד חשוב בהגנת הרובע לאחר מאורעות תרפ"ט . ממוזיאון בית המאית לבית הקברות נתחיל את ביקורנו במוזיאון בית המאירי < 1 > המתעד את קורות צפת ואורח החיים בדורות קודמים . מול למוזיאון משתרעת קרית חסידי ברסלב . < 2 > מש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל