סיור 6: סיור בבית העלמין העתיק

בבית העלמין העתיק בצפת מצאו את מנוחתם האחרונה רבבות יהודים . מקומם של רוב הקברים נעלם במשך השנים ומרבית המצבות שנותרו הן של קברים שנכרו לאחר הרעש בשנת 1837 ועד להפסקת הקבורה בשנת , 1962 בעת שנפתח בית העלמין החדש של צפת בסמוך . בית העלמין משתרע על שטח שנאמד ב 150 דונם לפחות , יותר משטח הרובע היהודי כולו שנאמד בכ 00 ו דונם ! שביל עתיק מוליך ממקווה האר"י אל קבר האר"י ומקובלי צפת . נעבור תחילה בין חלקות קברים חדשות יחסית של תושבי צפת האשכנזים , השייכות ברובן לעולים שהגיעו לאחר קום המדינה , שנקברו כאן משנות החמישים ועד שנת תשכ"ב . ( 1962 ) הקבורה בבית העלמין העתיק פסקה אז כמעט כליל , כדי לא לפגוע בקברים עתיקים המצויים לעתים מתחת לקברים החדשים . במצבות החדשות הטבלה הנושאת את הכתובת חקוקה לרוב על לוח ניצב , כמקובל כיום . בקצה הצפוני של החלקה החדשה יש שטח ריק . כאשר נתבונן מתחת לרגלינו נראה קברי שיש מלבניים עשויים אבנים , חלקם צבועים בכחול , המסמנים את מקומם של קברים קדומים . בהמשך נראה מימין , בכיוון מזרח , חלקת קברים של נפטרי צפת האשכנזים ברעש של 1837 ולאחריו . מרביתם שופצו החל מקיץ 1991 ב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל