סיור ‭:4‬ המצודה וסביבתה ו. לוח זכרון בגן המצודה מצפון ‭.2‬ גן המצודה ‭.3‬ אנדרטת משחררי צפת בפסגת המצודה ‭.4‬ מגדל ביברס ‭.5‬ מגדל ממלוכי ‭.6‬ מתחם השער ‭.7‬ פתח נעול המוליך לבור מים ‭.8‬ מגדל הבולט מקו החומה ‭.9‬ הכנסיה הסקוטית לשעבר ‭.10‬ שרידי חפיר צלבני ליד בית כנסת שם ועבר