סיור 2: בתי הכנסת ברובע היהודי

בתי הכנסת העתיקים ברובע היהודי הם ללא ספק היהלום שבכתר הביקור בצפת . מדריכים נוהגים לא אחת להסביר לקבוצות את תולדות צפת וחשיבותה בעת סיורם באחד מבתי הכנסת , כדי להעצים את חוויית הביקור . כתריסר בתי כנסה חשובים מצויים ברובע , שמהם נבקר בשבעה : בית הכנסת האר"י האשכנזי , ביכ"נ אבוהב , ביכ"נ מרן יוסף קארו , ביכ"נ אבריטש , ביכ"נ אלשיך , ביכ"נ בנאה , וביכ"נ האר"י הספרדי . ביניהם ניתן לבקר תמיד רק בשלושת הראשונים . שאר בתי הכנסת סגורים בדרך כלל ( ראה ע . דמתי " בתי הכנסת העתיקים . ( " ניתן להקדיש את הסיור לבתי הכנסת בלבד ( אפשר לבקר בשלושת הראשונים ולסקור את יתרם מבחוץ ) ואפשר לבקר ברובע ואתריו ( ראה סיור ( 3 ולשלב בסיור כמה בתי כנסת ( קבוצות שהדרך אצה להן , כמו תיירים , נוהגות בדרך כלל לבקר בביכ '' נ האר"י וקארו . ( ביקור בשאר בתי הכנסת דורש תאום מוקדם ( ברוב בתי הכנסת אפשר לבקר בלילות שבת בשעת התפילה . ( לאחרונה שופצו אחדים מבתי הכנסת , ובהם בית כנסת אבוהב , בידי החברה לפיתוח התשתיות בצפת ובתכנית לשקם את יתרם ( ראה "שיקומה של צפת , " עמי . ( 32 בית כנסת האר"י האשכנזי אזור זה היה במאה ה 16 ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל