סיור ‭:1‬ לאורך רחוב ירושלינ ‭.1‬ בית שלוה ‭.2‬ בית הגנרטורים ‭.3‬ בית סגל ‭.4‬ בית השער של בית בוסל ‭.5‬ בית בוסל ‭.6‬ בית הרופא ‭.7‬ בית חולים הדסה ‭.8‬ גן העיר ‭.9‬ מכללת צפת ‭.10‬ מלון הדר ‭.11‬ בית מסי 23 ‭.12‬ מלון הרצליה ‭.13‬ בנק קלינגר ‭.14‬ כיכר בני ברית (תצפית) ‭.15‬ אנדרטה למגיני העיר ‭.16‬ מעלות עולי הגרדום