האופה שפתח את מאפייתו בשבת כדי לאפות לחם עבור נצורי ביריה, ברשות מיוחדת מהרב של צפת. מארס 946 ו