רחוב ברובע היהודי. 1961 (סמטת בית יוסף בדרום הרובע)