תמונות וטמונות מצפת ערך: אלי שילר

התמונות המובאות בזאת , הן ברובן מהשנים שלאחר קום המדינה , משנות הדומישים שישים והשבעים . עם זאת , קיימות תמונות בודדות משנות העשרים , השלושים והארבעים . חלק מהתמונות צולמו בידי צלמים ידועים כמו שוויג , קוטלר , מלבסקי ורדובן . רוב התמונות הושאלו לנו בידי ארכיון קק"ל ותודתנו נתונה להם .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל