קבר ר' שמעון בר יוחאי במירון ובית הכנסת שלידו. צילום משנת 1905 בערך