הרובע היהודי בצפת במאה ה־19 מפת בסיס: ‭Safed, Survey of Palestine, Jaffa 1930 1:1,250‬ מקורות: רישומי טאבו‭,-‬ גושי רישום ‭13057 ,13056‬ צפת, מחי מדידות ‭;1:625 ,1959‬ מי בן יעקב, סקר אתרים ‭;1993‬ מי בן יעקב, ראיונות עם ותיקי צפת; תאורי נוסעים