היהודים המערביים בצפת במאה התשע־עשרה מיכל בן יעקב

לצפת נודע מקום מיוחד בתודעתם של היהודים המערביים — יהודי צפון אפריקה . זאת בשל היותה מרכז קבלה ומושבו של האר"י הקדוש , ובשל קרבתה למירון ולציון קברו של רשב"י , שלפי המסורת חיבר את ספר הזוהר . עוד במקום מושבם בחו"ל , העלו יהודי המגרב את צפת על נס . הם שמעו עליה מפי שד '' רים שפקדו את קהילותיהם , היללוה בפיוטיהם ותרמו כספים למענה . בבואם לארץ פנו רבים לצפת , שהיתה חביבה עליהם . נוסף לקבר רשב"י , מצויים בצפת ובסביבתה קברי צדיקים ורבנים מפורסמים רבים . העולים האמינו בסגולות הצדיקים ובברכות שהעניקו למתפללים על קברותיהם . טרם עלייתם היו שהתפללו וביקשו את "רשות" הצדיקים לעלות ארצה , אחרים הגשימו ציוויים שנצטוו על ידי הקדושים בחלומם . אך היו גורמים נוספים שמשכו את עולי המגרב לצפת . לאחר שנות השלושים של המאה ה 19 שהיו קשות ליהודי העיר , ביקשו יהודי צפת , כמו בערים אחרות , את חסות המעצמות כדי לזכות בהגנתם של הקונסולים וסוכניהם על זכויותיהם הפוליטיות , הבטחוניות והכלכליות . רבים מהם נהנו מחסות צרפת . בביקורם של המסיונרים הסקוטים בונר ומקצ'יין בצפת ב , 1839 הם ציינו ש"רבים הם הבאים מאפריקה , במי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל