למעלה: הרובע הספרדי בעיר העתיקה, מצפון לח'רת אל רומאנה המוסלמית.