בית הקברות החדש מדרום. ראשיתו ב־2י י‭,19.‬ בעת שפסקה הקבורה בבית העלמין הישן