קברו של הושע בן בארי. הקבר הקדום ביותר בבית העלמין