טבלה מסי ‭:2‬ אומדנים על תמותה ועזיבה בקרב יהודי צפת במלחמת העולם הראשונה ‭(1918-1914)‬